آزمایشگاه بهمن طب
نام مدیر عامل دکتر عبدالکریم کربلایی
وب سایت شرکت
گروه آزمایشگاه ها
استان تهران
ثابت محل کار
آدرس تهران ملاصدرا نرسیده به بیمارستان بقیه الله