آزمایشگاه دماوند
نام مدیر عامل خانم محسنی
وب سایت شرکت
گروه آزمایشگاه ها
استان تهران
ثابت محل کار 02176321400
آدرس دماوند ابتدای بلوار شهرداری میدان 17 شهریور پاساژ اسماعیلی طبقه 1