کلنیک دندانپزشکی بریانک
نام مدیر عامل شهرام کاظمی
وب سایت شرکت
گروه کلینیک ها
استان تهران
ثابت محل کار 021-55173511
آدرس تهران خیابان نواب بریانک ابتدای گلستانی روبروی پارک هفت چنار پلاک 12