آزمایشگاه دکتر ذکری
نام مدیر عامل دکتر حسین ذکری
وب سایت شرکت
گروه آزمایشگاه ها
استان فارس
ثابت محل کار 07132336303
آدرس شیراز خیابان زند حد فاصله 20 متری سینما سعدی روبروی ساختمان مرکزی بانک سپه ساختمان پزشکان فارس