اخبار

تمدید مهلت ارسال تعرفه های گمرکی و HS Code تا 18 آذر
پیرو خبر روز چهارشنبه مورخ 1396/09/08 در خصوص ارسال لیست مواد اولیه و قطعات ساخت برای تولید و قطعات یدکی در قالب درخواستی بابت تعرفه های گمرکی و HS Code، به اطلاع می رساند حسب درخواست شرکت های محترم تجهیزات پزشکی، مهلت ارسال لیست تا تاریخ 1396/09/18 تمدید گردید.