مرکز بهداشت شماره 3

نام مدیر عامل جناب آقای دکتر ...........
وب سایت شرکت www.markaz3.com
استان تهران
آدرس تهران، خیابان انقلاب، بعد چهارراه ولیعصر(عج)، نرسیده به چهارراه، نبش خیابان خارک، پلاک 29
&nbsp;<p dir="RTL" style="text-align:justify;"><strong><span style="font-size:medium;font-family:Tahoma, Geneva, sans-serif;color:#ff6600;">- معرفی اداره کل( تاریخچه و پایه های قانونی تشکیل اداره و اهداف آن) به صورت مختصر:</span></strong></p><p dir="RTL" style="text-align:justify;"><span style="font-size:medium;font-family:Tahoma, Geneva, sans-serif;color:#660066;">بر اساس قانون تشكيلات و و ظايف وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي، به منظور رسیدگی به امور تجهیزات پزشکی، در سال 1364&nbsp; "دفتر تجهیزات پزشکی" در معاونت درمان تشکیل و سپس ساختار آن در سال 1372به "اداره" تغییر یافت.&nbsp;&nbsp;&nbsp; به ضرورت اهمیت و گستردگی کار، اداره با عنوان "اداره کل تجهیزات پزشکی" در سال 1376 در مجموعه معاونت درمان ارتقاء یافته و از سال 1378 زیر نظر قائم مقام وزير بهداشت در امور اقتصادی و بازرگاني و رئیس مركز مديريت و هماهنگي امور اقتصادی و بازرگاني قرار گرفت و در مهر ماه سال 1390 با تشکیل سازمان غذا و دارو ، اداره کل از ساختار مذکور متنزع و با عنوان"اداره کل نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی" زیرمجموعه سازمان گردید.</span></p><p dir="RTL" style="text-align:justify;"><span style="font-size:medium;font-family:Tahoma, Geneva, sans-serif;color:#660066;">به استناد بندهای 11 و 12 و 13 و 17 ماده 1 قانون تشکیلات و وظایف وزارت متبوع و تبصره 5 ماده 13و تبصره 2 ماده 14 و تبصره 2 ماده 3 مقرارت امور پزشکی، دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی و مواد 24 و 25 و 27 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 و بر اساس آیین نامه تجهیزات پزشکی مصوب بهمن ماه 1386 و بازنگری شده مصوب 1394، "اداره کل نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی" به نمایندگی از وزارت متبوع ، مسئول نظارت و ارزیابی و احراز اصالت سلامت کیفسیت و ایمنی تجهیزات و ملزومات پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهی و اعطای مجوز به متقاضیان در خصوص اقدامات و فرآیندهای گوناگون در عرصه تولید، واردات، صادرات، توزیع، عرضه و خدمات پس از فروش می باشد.</span></p>